Om Industriens Barselsfond

Alle virksomheder skal være med i en barselsfond. Det har været lovpligtigt siden 1. oktober 2006.

Industriens Barselsfond udjævner udgifterne til barselsløn


Industriens Barselsfond er oprettet af DI i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1995. Fondens formål er at udjævne udgifterne til barselsløn mellem industriens virksomheder og brancher.

Om Industriens Barselsfond

Industriens Barselsfond er for virksomheder, der er medlem af DI. Virksomhederne indbetaler bidrag til fonden og kan herefter få refunderet en del af deres udgifter til lønnen under:
  • graviditetsorlov
  • barselsorlov
  • fædreorlov
  • forældreorlov
  • indlæggelse med barn

Læs mere

I kan læse mere om reglerne i Barselsudligningsloven:

Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked
(LBK nr. 281 af 26/03/2019)