Persondata

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Personlige oplysninger

I Industriens Barselsfond bruger vi specifikke personlige oplysninger om dig for at udbetale refusion til din arbejdsgiver. Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi har om dig, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen.

Hvilke oplysninger får vi, og hvad bruger vi dem til?

Vi gemmer kun oplysninger om dig, hvis de er nødvendige for, at vi kan udføre de administrative opgaver, som vi har. 
Hvis du skal på barsel- fædre- eller forældreorlov, kan din arbejdsgiver søge om refusion fra os. Når din arbejdsgiver søger om refusion, får vi blandt andet oplysninger om dit CPR-nummer, oplysning om fødselsdatoen for dit barn og oplysning om refusionsperioden. 

Hvem giver vi oplysningerne til?

Vi videregiver oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for, at vi kan administrere barselsfonden, overholde aftaler med din arbejdsgiver, eller hvis lovgivningen siger, at vi skal videregive oplysningerne. Når vi giver oplysninger videre, sker det altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig.
 
Du har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om dig, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger om dig. 

Vi sletter dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til sagsbehandlingen, og så længe evt. retskrav ikke er forældede. Når vi ikke længere har behov for oplysningerne, sletter vi dem.

Klage

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@industrienspensionservice.dk.

Er du ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Her kan du læse mere om, hvordan du klager til Datatilsynet på deres hjemmeside:
Klag til Datatilsynet