Sådan fungerer det

Sådan fungerer det

Ansøgning og beregning af refusion


Graf over de fire trin i ansøgningsprocessen for ansøgning af refusion af orlov 
 • A
  I har en medarbejder, der går på orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. I kan se hvilke orlovstyper, der dækkes på siden om orlovstyperne.
  Læs mere om orlovstyperne
 • B
  Når orlovsperioden for den enkelte orlov er afholdt, kan I søge refusion for en del af lønudgiften for medarbejderen. I skal søge senest 6 måneder efter endt orlovsperiode.
 • 1
  I skal søge om refusion om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Det skal I huske at gøre, da vi altid modregner i jeres refusion på baggrund af barselsdagpenge. Det gør vi uanset, om I har søgt om dagpenge eller ej.
 • 2
  I skal søge om refusion hos Industriens Barselsfond.

Vær opmærksom på, at der er ansøgninger, der tages ud til stikprøver, hvor vi beder om dokumentation for, at I har søgt om dagpenge. 

Sådan beregnes refusionen

 

Grafik der viser, andelen af refusionen fra Udbetaling Danmark og refusionen fra Industriens Barselsfond samt en max timeløn på 235 kr.

Refundering af timeløn

Der kan maksimalt udbetales refusion for 37 timer pr. uge for den enkelte medarbejder samlet set – uanset antal arbejdssteder.

I kan få refunderet medarbejderens bruttoløn samt tillæg for ferie (12,5%) og evt. for fritvalgstillæg (9% pr. 1.3.2024) – der kan dog maksimalt refunderes 235 kr. pr. time (gælder frem til 01.07.2024). Fra 01.07.2024 hæves satsen til 243 kr. pr. time.

Timelønsloftet er ens for alle, uanset om der betales fritvalgstillæg eller ej til medarbejderen. 
 
I får ikke refusion for indbetaling til pension.

Refusion for helligdage

For funktionærer gives der refusion for helligdage, som falder på en hverdag (søgnehelligdage). Det gælder dog ikke for de timelønnede ansatte. For både timelønnede og funktionæransatte tæller søgnehelligdage med i antallet af forbrugte orlovsdage, og dagpengesatsen fratrækkes for alle dage der holdes orlov. 

Dagpenge fra Udbetaling Danmark modregnes

Vi fratrækker automatisk højeste dagpengesats fra vores refusion. I skal søge dagpenge for alle orlovsperioder hos Udbetaling Danmark. Dagpengebeløbet bliver trukket fra den refusion, I får fra Industriens Barselsfond.

Dagpengesatsen pr. time ændres hvert år. Du kan se dette års dagpengesats og de tidligere satser i skemaet:

År Beløb
 2024  126,89 kr.
 2023   122,97 kr.
 2022  120,68 kr.

Vil I vide mere?

Læs også om...