Sådan fungerer det

Sådan fungerer det

Ansøgning og beregning af refusion


Graf over de fire trin i ansøgningsprocessen for ansøgning af refusion af orlov 
 • A
  I har en medarbejder, der går på orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. I kan se hvilke orlovstyper, der dækkes på siden om orlovstyperne.
  Læs mere om orlovstyperne
 • B
  Når orlovsperioden for den enkelte orlov er afholdt, kan I søge refusion for en del af lønudgiften for medarbejderen. I skal søge senest 6 måneder efter endt orlovsperiode.
 • 1
  I skal søge om refusion om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Det skal I huske at gøre, da vi altid modregner i jeres refusion på baggrund af barselsdagpenge. Det gør vi uanset, om I har søgt om dagpenge eller ej.
 • 2
  I skal søge om refusion hos Industriens Barselsfond.

Vær opmærksom på, at der er ansøgninger, der tages ud til stikprøver, hvor vi beder om dokumentation for, at I har søgt om dagpenge. 

Sådan beregnes refusionen

 

Grafik der viser, andelen af refusionen fra Udbetaling Danmark og refusionen fra Industriens Barselsfond samt en max timeløn på 235 kr.

Refundering af timeløn

I får maksimalt refunderet medarbejderens bruttoløn for højst 37 timer om ugen.

Der er en øverste timesats på 235,00 kr. inkl. tillæg for ferie (12,5%) og evt. for fritvalgstillæg (7%). Det samlede timelønsloft er ens for alle, uanset om der betales fritvalgstillæg eller ej. 

I får ikke refusion for indbetaling til pension.

Refusion for helligdage

For funktionærer gives der refusion for helligdage, som falder på en hverdag (søgnehelligdage). Det gælder dog ikke for de timelønnede ansatte. For både timelønnede og funktionær ansatte tæller søgnehelligdage med i antallet af forbrugte orlovsdage.

Dagpenge fra Udbetaling Danmark modregnes

Vi fratrækker automatisk de dagpenge, som I modtager fra Udbetaling Danmark. I skal søge dagpenge for alle orlovsperioder hos Udbetaling Danmark. Dagpengebeløbet bliver trukket fra den refusion, I får fra Industriens Barselsfond.

Dagpengesatsen pr. time ændres hvert år. Du kan se dette års dagpengesats og de tidligere satser i skemaet:

År Beløb
 2023  122,97 kr.
 2022  120,68 kr.

Vil I vide mere?

Læs også om...