Betaling af bidrag

Frister for betaling af bidrag

 
10. februar
 
10. maj
 
10. august
 
10. november

I skal betale til Industriens Barselsfond 4 gange om året. I får automatisk en opkrævning cirka 10 dage før betalingsfristen.

Satser

Når I Indberetter jeres lønsum til DI til brug for beregninger af jeres kontingent, får vi oplyst lønsummen fra DI. Bidraget til Industriens Barselsfond bliver beregnet på baggrund af lønsummen og udgør 0,29 % pr. 1 april 2022.

Opkrævning

I har følgende muligheder for, hvordan I vil modtage opkrævningen og betale den:

  • Modtage opkrævning i e-Boks
  • Modtage opkrævning med fysisk post
  • Modtage opkrævning via tilmelding til Betalingsservice

Vil I vide mere?