Se om I er med i Industriens Barselsfond

Alle virksomheder skal være med i en barselsfond. Det har været lovpligtigt siden 1. oktober 2006. Industriens Barselsfond er for virksomheder, der er medlem af DI. Virksomheder indbetaler bidrag til fonden og kan herefter få refunderet en del af deres udgifter til lønnen under graviditets-, barsels-, fædre-, forældreorlov samt indlæggelse med barn.

Tjek om I er omfattet af Industriens Barselsfond

Hvornår kan I søge om refusion?

  I kan søge refusion:
  • tidligst fra den dato I er indmeldt i Barselsfonden
  • når orloven er afholdt
  • når I har betalt jeres opkrævninger/bidrag

Medarbejdere, I kan søge refusion for:

  • medarbejdere der har 9 måneders anciennitet ved forventet fødselsdato.
  • medarbejdere der ejer mindre end 20% af virksomheden

Medarbejdere, I ikke kan søge refusion for:

  • medarbejder der er administrerende direktør i virksomheden