Vi justerer barselsrefusionerne og gør det mere gennemskueligt for jer

Flere går på barselsorlov end tidligere

Som alle andre barselsfonde oplever også Industriens Barselsfond stigende omkostninger. Det skyldes, at især flere mænd holder orlov. I det store hele betyder det altså, at der er den samme pose penge, som der altid har været, til fordeling mellem et stigende antal personer.

En af landets mest fordelagtige barselsfondsordninger – også efter justeringen

Derfor er vi nødt til at justere vores refusionsmodel. Det kan desværre komme til at betyde, at der for nogle af jeres medarbejdere vil blive udbetalt en mindre refusion for løn under orlov, end I har været vant til. Størrelsen på jeres indbetaling til barselsfonden forbliver den samme. 

  • For orlov afholdt fra den 1. juni 2022 vil den samlede maksimale refusionssats være 235 kr. pr. time. Beløbet dækker både over 12,5 procent i ferietillæg og et tillæg for det fritvalgsbidrag, den pågældende medarbejder evt. måtte modtage. 
  • For orlov afholdt før den 1. juni 2022 er reglerne uændret. Den samlede maksimale refusionssats er i dag på 214,15 kr. pr. time. Oveni det får I 12,5 procent i ferietillæg og et tillæg for fritvalgsbidraget.

På trods af justeringen har I stadig en af de mest konkurrencedygtige og attraktive barselsfondsordninger i landet. Samtidig har vi med justeringen sigtet efter at gøre refusionen mere enkel og gennemskuelig – for på den måde at mindske den administrative byrde ude hos jer.  

Hvis I skal modtage barselsrefusion på baggrund af de nuværende refusionsregler, skal vi modtage jeres refusionsansøgning senest d. 16. september 2022. Hvis vi modtager jeres ansøgning senere, vil jeres refusion blive beregnet på baggrund af de nye refusionsregler.

Hvad med de nye barselsregler, der træder i kraft til august?

 
Det er desværre ikke muligt for os at sige noget om, hvad de nye barselsregler får af betydning for jeres barselsrefusion. Men vi skal nok kontakte jer, hvis eventuelle ændringer i refusionsreglerne måtte blive vedtaget.