Sådan søger I

Det er let at søge refusion fra Industriens Barselsfond:

  1. Først skal I søge om dagpenge hos Udbetaling Danmark for de orlovsperioder, I betaler løn til medarbejderen.

  2. Se her om virksomheden er omfattet af Industriens Barselsfond. Hvis virksomheden ikke er med i Industriens Barselsfond, er I med i en anden barselsfond og kan søge der.

  3. Log ind i Barselsmappen og søg refusion.

Frister
Når barnet er født, kan I søge refusion for graviditetsorlov. De resterende orlovstyper kan I søge løbende, som det passer ind i jeres rutiner. Det er dog en forudsætning, at orloven skal være afholdt, man kan altså ikke søge fremad rettet ligesom man ikke kan søge for dags dato.
Fristen for at søge er 6 måneder efter afslutning af den periode, I søger orlov for.

Har I ikke NemID, kan I søge på en blanket, den findes her.

Dokumentation
I skal vedhæfte dokumentation, hvis

  • der ikke er overnatning ved indlæggelse (kopi af skrivelse fra hospitalet)
  • der søges fædreorlov for en kvinde (kopi af refusion fra kommunen)
  • der søges barselsorlov for en mand (kopi af refusion fra kommunen).

Der kan være andre tilfælde, hvor I skal indsende dokumentation.