Orlov I kan søge hos os

Hos Industriens Barselsfond refunderer vi for følgende orlovstyper:*Bemærk vi modregner dagpenge. Læs mere her

Vær opmærksom på at I som arbejdsgiver skal betale fuld løn til jeres overenskomstansatte i hele orlovsperioden.

Særlige tilfælde

  • Ved adoption kan der ikke søges graviditetsorlov. Til gengæld er der ikke restriktion på barselsorloven. Det vil sige forældrene selv kan bestemme hvem af dem, der vil holde barselsorloven, forudsat der bliver udbetalt refusion fra udbetaling Danmark.
    Forventet fødsel samt faktisk fødselsdato skal begge indtastes med datoen for barnets ankomst til Danmark.
  • Hvis barnet er dødfødt, kan I få refusion for orlovstyperne graviditet, barsel og fædreorlov.
  • Hvis moderen ikke kan afholde barselsorlov p.g.a. sygdom, kan faderen overtage hendes orlov. Det forudsætter, at Udbetaling Danmark godkender og udbetaler barselsdagpenge til faderen. 

Frister for ansøgning

  • Bruger I online selvbetjening, kan I søge refusion løbende, så snart barnet er født.
  • Ansøger I ved hjælp af en blanket, kan I søge refusion, når alle medarbejderens refusionsberettigede orlovsperioder er færdige.
  • Fristen for at søge refusion hos Industriens Barselsfond er senest 6 måneder efter den refusionsberettigede orlov er afsluttet.

Det er et krav, at I vedhæfter dokumentation i disse tilfælde:

  • Der søges fædreorlov for en kvinde (kopi af refusion fra kommunen)
  • Der søges barselsorlov for en mand (kopi af refusion fra kommunen)    

Industriens Barselsfond kan til enhver tid kræve dokumentation i andre tilfælde, som led i den almindelige kontrol med fonden. Der er forskellige refusionsregler, alt efter hvilken barselsfond I er hos. 

Ofte stillede spørgsmål

Skal vi betale til en barselsfond, når vi ikke har medarbejdere, der skal på barsel?

Ja. Da det er lovpligtigt at være i en barselsfond, skal I som virksomhed betale for alle jeres medarbejdere.

Hvad med de medarbejdere, der ikke er i Industriens Barselsfond?

Der skal betales til og søges hos en anden barselsfond for de medarbejdere