Spørgsmål om betaling

Bidragssatsen til Industriens Barselsfond er på 0,21% frem til 1. april 2019, hvor den stiger til 0,23%

Grundlag for beregning

Bidraget beregnes på baggrund af de totale lønsummer, I indberette en gang om året til DI til beregning af DI kontingent. Vi får oplysningerne automatisk fra DI, så I kun skal indberette et sted.

Indbetaling til Industriens Barselsfond

I får automatisk en opkrævning hvert kvartal.