Hvad skal I betale?


Det er nemt for virksomheden at betale bidrag til Industriens Barselsfond.

Når I indberetter jeres lønsum til DI til brug for beregning af jeres kontingent, får vi oplyst denne lønsum fra DI. I skal altså kun indberette et sted.

Bidragets størrelse
Bidraget til Industriens Barselsfond bliver beregnet på baggrund af kontingentlønsummen og udgør 0,29% pr. 1. april 2021. Bidraget udgjorde 0,26% i 2020. 

Indbetaling til Industriens Barselsfond
I skal betale til Industriens Barselsfond 4 gange om året. I får automatisk en opkrævning ca. 10 dage før forfaldsdatoen.

Vil I vide mere

Vi mangler at betale en opkrævning og kan ikke søge refusion

I kan ikke få refusion, hvis virksomheden ikke har betalt til fonden.
Når I har betalt det, I skylder, skal I kontakte os så vi kan godkende ansøgninger, der er blevet afvist.

Vi har ikke fået en opkrævning

Måske har I valgt at få opkrævningen i e-Boks eller Betalingsservice. Tjek eventuelt om I har tilmeldt en af disse løsninger, så opkrævningen ligger der. Hvis I skulle have haft opkrævningen med fysisk post, så kontakt os, så sender vi en ny.

Hvad med de medarbejdere, der ikke er i Industriens Barselsfond?

Alle medarbejdere skal være omfattet af en barselsfond. Men der findes forskellige barselsfonde i Danmark.
Medarbejdere som er ansat under Industriens Overenskomster skal være i Industriens Barselsfond, men har virksomheden medarbejdere, der ikke er ansat under Industriens Overenskomster bestemmer virksomheden selv, hvilken barselsfond der skal betales til for denne gruppe.
Har I medarbejdere, som er omfattet af en anden barselsfond, skal I betale og søge hos denne fond for den medarbejdergruppe.