Orlovsberegner

Få et overblik over de forskellige orlovsperioder.

Mor eller far * Mor Far
Forventet fødselsdato
Aktuel fødselsdato  
Vis Overblik

Orlovsperioder

Orlovs graf mor
Orlovs graf far

Graviditetsorlov
Kan afholdes fire uger før forventet fødsel. Graviditetsorloven skal holdes i en sammenhængende periode.

Barselsorlov
Starter dagen efter barnet er født og varer fjorten uger.

Forældreorlov
Forældreorlov kan vare op til 8 uger. I kan læse mere om retningslinjerne under fanebladet 'Orlov I kan søge'.

Fædreorlov
Der kan afholdes to ugers sammenhængende fædreorlov, som skal ligge i barnets 1. til 14. uge.

Forældreorlov
Forældreorlov kan vare op til 8 uger. I kan læse mere om retningslinjerne under fanebladet 'Orlov I kan søge'.


Send overblik

Navn på medarbejder *
Modtagerens e-mail *
Kom igang med ansøgningen