Hvad kræver det af jer, som virksomhed, før I kan søge?

Din virksomhed skal være medlem af DI eller være associeret til DI.

I kan søge om refusion hos Industriens Barselsfond, hvis

 • alle jeres medarbejdere er omfattet af Industriens Barselsfond

       eller

 • jeres overenskomstansatte medarbejdere er omfattet af Industriens Barselsfond og resten af medarbejderne er dækket i en anden barselsfond. Her kan I så kun søge for jeres overenskomstansatte medarbejdere.

I kan ikke få refusion for en medarbejder, som

  • er administrerende direktør i virksomheden
  • ejer 20 % eller mere af virksomheden
  • har mindre end 9 måneders anciennitet ved forventet fødsel.

Vil I gerne være dækket af en anden fond?

Medarbejdere ansat under Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst kan ikke frameldes Industriens Barselsfond.

I kan framelde en gruppe af ikke-overenskomstansatte efter følgende regler:

 • Gruppen skal frameldes samlet.
 • Framelding skal ske med mindst seks måneders varsel og altid med virkning per 30. juni.
 • Framelding skal ske skriftligt til DI.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om alle vores medarbejdere er dækket i Industriens Barselsfond

Hvis barselsprocenten er 100 på jeres opkrævning, så har I alle medarbejdere dækket hos os.