Hvad kan I få?

I kan få refusion til følgende typer orlov


Graviditetsorlov
Sammenhængende periode 4 uger før forventet fødsel.

Barselsorlov Starter dagen efter barnet er født og varer op til 14 uger.

Fædreorlov             Kan starte den dag barnet bliver født og kan vare op til 2
                               uger i barnets 1. til 14. uge.

Forældreorlov         Mødre har ret til 5 ugers orlov, og fædre har ret til 8 ugers                                   orlov. De resterende 3 uger kan deles mellem forældrene.                                   Forældreorloven skal være afholdt inden, barnet fylder 1 år.
   
Indlæggelse Der kan søges om refusion ved indlæggelse med barn i op
                               til 5 dage pr. år for hvert barn under 14 år, for indlæggelse
                               afholdt efter barselsorlovsperioden. 

Tryk her for at se en oversigt over de typer orlov vi refunderer

Vil I vide mere

Hvor meget kan vi få?

I får refunderet medarbejderens bruttoløn, dog højst 37 timer om ugen. For refusioner oprettet før 1.6: Vi udbetaler en max. timesats på 214,15 kr. Vi lægger 19,5% til timelønnen til dækning af diverse medarbejderomkostninger ved orlov, der påbegyndes fra den 1. marts 2022. Orlov, der er påbegyndt før 1. marts 2022 tillægges dog 18.5%. For refusioner oprettet fra den 1.6: Vi udbetaler en max. timesats på 235 kr. inkl. tillæg for ferie og evt. for fritvalg.

Vi udbetaler ikke refusion for indbetaling til pension.

Omregning til timeløn

Omregning fra månedsløn til timeløn regnes med 160,33 timer pr. måned for en fuldtidsmedarbejder med 37 timer om ugen.

Dagpenge fra Udbetaling Danmark bliver fratrukket

Vi fratrækker automatisk de dagpenge, som I skal modtage fra Udbetaling Danmark.
I skal søge dagpenge for alle orlovsperioder hos Udbetaling Danmark. Dagpengebeløbet bliver trukket fra den refusion, I får fra os. Dagpengesatsen ændres hvert år.
Dagpengesatsen pr. time er
2022: 120,68 kr.
2021: 120,54 kr.

Hvordan får vi pengene?

I får beløbet indsat på virksomhedens konto, få dage efter at vi har godkendt jeres ansøgning.

Lærlinge

Lærlinge får som regel en lavere dagpengesats. Det tager vi højde for i refusionsafregningen.

Medarbejdere I ikke kan søge for

I kan ikke få refusion for medarbejdere, som

  • har mindre end 9 måneders anciennitet ved forventet fødsel 
  • er administrerende direktør i virksomheden
  • ejer 20% eller mere af virksomheden.

 

Særlige tilfælde

Adoption
Ved adoption kan der ikke søge graviditetsorlov. Til gengæld er der ikke restriktion på barselsorloven. Det vil sige, at forældrene bestemmer selv, hvem af dem der vil afholde barselsorlov, forudsat at der bliver udbetalt dagpenge fra Udbetaling Danmark.
Barnets fødselsdag betragtes fra den dag barnet ankommer til Danmark. Er barnet født i Danmark betragtes fødselsdato i vores ansøgningssystem, som den dato, barnet er modtaget af adoptivforældrene.

Dødfødt barn/barn der dør
Hvis barnet dødfødes inden for 4 uger inden forventet termin, udbetaler vi graviditetsorlov til og med fødslen.
Hvis barnet dør efter fødslen, udbetaler vi orlov ud fra Industriens Barselsfonds almindelige regler, dog max. til og med dagen for dødsfaldet.

Sorgorlov
Vi udbetaler desværre ikke refusion i forbindelse med sorgorlov.