Hvad kan I få?

I kan få refusion til følgende typer orlov


Graviditetsorlov
Sammenhængende periode 4 uger før forventet fødsel.

Barselsorlov Starter dagen efter barnet er født og varer op til 14 uger.

Fædreorlov Kan starte den dag barnet bliver født og kan vare op til 2
uger i barnets 1. til 14. uge.

Forældreorlov Op til 8 uger. Hver af forældrene har ret til forældreorlov i 5
uger. Derudover er der 3 uger, som kan deles. Det betyder,
at forældrene tilsammen kan holde 13 uger, men hver kan
maksimalt holde 8 uger. Skal holdes i barnets 1. til 52. uge
og kan holdes i 2 forskellige perioder med mindre andet er
aftalt med virksomheden.

Indlæggelse Der kan søges om refusion ved indlæggelse med barn i op
til 5 dage pr. år for hvert barn under 14 år, dokumentation
skal vedhæftes.  

Tryk her for at se en skematisk oversigt over de typer orlov vi refunderer. 

Vil I vide mere

Hvor meget kan vi få?

I får refunderet medarbejderens bruttoløn. Der er dog en maks timesats på 214,15 kr. Vi lægger 16,5% til timelønnen til dækning af diverse medarbejderomkostninger. I får ikke refusion for indbetaling til pension.
For forældreorlov der er påbegyndt før 1. april 2018, er maks timesats dog 145,00 kr.

Omregning til timeløn

Omregning fra månedsløn til timeløn regnes med 160,33 timer pr. måned for en fuldtidsmedarbejder med 37 timer om ugen.

Dagpenge fra Udbetaling Danmark bliver fratrukket

Vi fratrækker automatisk de dagpenge, som I skal modtage fra Udbetaling Danmark.
I skal søge dagpenge for alle orlovsperioder hos Udbetaling Danmark. Dagpengebeløbet bliver trukket fra den refusion, I får fra os. Dagpengesatsen ændres hvert år.
Dagpengesatsen pr. time er
2019: 117,67 kr.
2018: 116,22 kr.

Hvordan får vi pengene?

I får beløbet indsat på virksomhedens konto, få dage efter at vi har godkendt jeres ansøgning.

Lærlinge

Lærlinge får som regel en lavere dagpengesats. Det tager vi højde for i refusionsafregningen.

Medarbejdere I ikke kan søge for

I kan ikke få refusion for medarbejdere, som

  • har mindre end 9 måneders anciennitet ved forventet fødsel 
  • er administrerende direktør i virksomheden
  • ejer 20% eller mere af virksomheden.

 

Særlige tilfælde

Adoption
Ved adoption kan der ikke søge graviditetsorlov. Til gengæld er der ikke restriktion på barselsorloven. Det vil sige, at forældrene selv kan bestemme, hvem af dem der vil afholde barselsorlov, forudsat at der bliver udbetalt dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Dødfødt barn
Hvis barnet er dødfødt, kan I få refusion for orlovstyperne graviditets-, barsels- og fædreorlov.