Hvad kan I få?

I kan få refusion til følgende typer orlov


Graviditetsorlov
Sammenhængende periode 4 uger før forventet fødsel.

Barselsorlov Starter dagen efter barnet er født og varer op til 14 uger.

Fædreorlov               Kan starte den dag barnet bliver født og kan vare op til 2
                                 uger i barnets 1. til 14. uge.

Forældreorlov           Indtil 1. juli 2020 kan orloven vare 8 uger, - hver forælder
                                 har ret til orlov i 5 uger og de resterende 3 uger kan deles.
                                 Fra 1. juli 2020 har mødre ret til 5 ugers orlov og fædre ret
                                 til 8 ugers orlov, mens de resterende 3 uger kan deles. 
                                 Forældreorloven skal holdes, inden barnet fylder 1 år.
   
Indlæggelse Der kan søges om refusion ved indlæggelse med barn i op
                                 til 5 dage pr. år for hvert barn under 14 år.

Tryk her for at se en skematisk oversigt over de typer orlov vi refunderer. 

Vil I vide mere

Hvor meget kan vi få?

I får refunderet medarbejderens bruttoløn, dog højst 37 timer om ugen. Der er desuden en maks timesats på 214,15 kr. Vi lægger 18,5% til timelønnen til dækning af diverse medarbejderomkostninger ved orlov, der påbegyndes fra den 1. marts 2021. Orlov, der er påbegyndt før 1. marts 2021 tillægges dog 17.5%.

I får ikke refusion for indbetaling til pension.

Omregning til timeløn

Omregning fra månedsløn til timeløn regnes med 160,33 timer pr. måned for en fuldtidsmedarbejder med 37 timer om ugen.

Dagpenge fra Udbetaling Danmark bliver fratrukket

Vi fratrækker automatisk de dagpenge, som I skal modtage fra Udbetaling Danmark.
I skal søge dagpenge for alle orlovsperioder hos Udbetaling Danmark. Dagpengebeløbet bliver trukket fra den refusion, I får fra os. Dagpengesatsen ændres hvert år.
Dagpengesatsen pr. time er
2021: 120,54 kr.
2020: 119,05 kr.

Hvordan får vi pengene?

I får beløbet indsat på virksomhedens konto, få dage efter at vi har godkendt jeres ansøgning.

Lærlinge

Lærlinge får som regel en lavere dagpengesats. Det tager vi højde for i refusionsafregningen.

Medarbejdere I ikke kan søge for

I kan ikke få refusion for medarbejdere, som

  • har mindre end 9 måneders anciennitet ved forventet fødsel 
  • er administrerende direktør i virksomheden
  • ejer 20% eller mere af virksomheden.

 

Særlige tilfælde

Adoption
Ved adoption kan der ikke søge graviditetsorlov. Til gengæld er der ikke restriktion på barselsorloven. Det vil sige, at forældrene bestemmer selv, hvem af dem der vil afholde barselsorlov, forudsat at der bliver udbetalt dagpenge fra Udbetaling Danmark.
Barnets fødselsdag betragtes fra den dag barnet ankommer til Danmark. Er barnet født i Danmark betragtes fødselsdato i vores ansøgningssystem, som den dato, barnet er modtaget af adoptivforældrene.

Dødfødt barn
Er barnet dødfødt, udbetaler vi refusion, hvis barnet fødes efter uge 22. Vi udbetaler refusion for orlovstyperne graviditets-, barsels- og fædreorlov. Hvis barnet fødes før terminsdato, udbetaler vi dog kun refusion for graviditetsorlov, såfremt graviditetsorloven er påbegyndt. Det er også efter uge 22, at barnet tildeles et CPR-nummer.

Sorgorlov
Vi udbetaler desværre ikke refusion i forbindelse med sorgorlov.