Bidrag til barselsfonden

Bidragssatsen er på 0,21 %

Bidragssatsen til Industriens Barselsfond for 2018 er på 0,21% af jeres totale årlige kontingentlønsum.

Grundlag for beregning

Bidraget beregnes på baggrund af de totale lønsummer, virksomhederne indberetter til DI til beregning af DI kontingent. Disse oplysninger overføres fra DI til Industriens Pension Service, hvilket vil sige, at virksomhederne kun indberetter til et sted. Lønsummerne indberettes en gang årligt til DI. På baggrund heraf opkræver Industriens Barselsfond bidrag fra virksomhederne

Indbetaling til industriens Barselsfond

I vil automatisk modtage en opkrævning, der er udregnet efter den gældende sats. 

Industriens Barselsfond udsender et indbetalingskort til virksomheden hver tredje måned. Virksomheden vil modtage indbetalingskortet cirka 10 dage før forfaldsdatoen.

Forfaldsdatoerne for indbetaling til Industriens Barselsfond er:

  • 10. februar

  • 10. maj

  • 10. august

  • 10. november

Ofte stillede spørgsmål

Vi mangler at betale en opkrævning og kan så ikke søge refusion, hvad gør jeg?

Når I har betalt opkrævningen, skal I kontakte Industriens Barselsfond, så vi kan godkende refusionsansøgninger, der er blevet afvist, mens jeres virksomhed var i restance.

Vi mangler at modtage en opkrævning - sender I en ny?

Kontakt os, og vi kan sende en kopi af opkrævningen.

Hvad med de medarbejdere, der ikke er i Industriens Barselsfond?

Der skal betales til og søges hos en anden barselsfond for de medarbejdere