1. januar 2020 steg bidraget til 0,26%

Virksomhedernes bidrag til Industriens Barselsfond steg pr. 1. januar 2020 fra 0,23% til 0,26 %.

Bidraget til Industriens Barselsfond har siden etableringen af fonden hængt sammen med udbetalingerne fra fonden og dermed været knyttet op på fødselsrater, lønniveau, reglerne i overenskomsterne m.v.

Udbetalingerne fra Industriens Barselsfond er stigende, og der udbetales i øjeblikket mere, end der opkræves i bidrag til Industriens Barselsfond.

Det var derfor nødvendigt at hæve bidraget til Industriens Barselsfond fra 0,23 pct. til 0,26 pct. af virksomhedens lønsum.

Bidraget steg 1. januar 2020.