Nye regler hos Udbetaling Danmark ændrer ikke på ...


Bidraget til Industriens Barselsfond har siden etableringen af fonden hængt sammen med udbetalingerne fra fonden, og dermed været knyttet op på fødselsrater, lønniveau, reglerne i overenskomsterne m.v.

Udbetalingerne fra Industriens Barselsfond er stigende, og der udbetales i øjeblikket mere, end der opkræves i bidrag til barselsfonden.

Det har derfor været nødvendigt at hæve bidraget til Industriens Barselsfond fra 0,21% til 0,23 %.

Bidraget er steget den 1. april 2019.