Bidraget til Barselsfonden er den 1. april 2021 på 0,29%


Bidraget til Industriens Barselsfond har siden etableringen af fonden hængt sammen med udbetalingerne fra fonden, og dermed været knyttet op på fødselsrater, lønniveau, reglerne i overenskomsterne m.v.

Udbetalingerne fra Industriens Barselsfond er stigende, og der udbetales i øjeblikket mere, end der opkræves i bidrag til barselsfonden.

Det har derfor været nødvendigt at hæve bidraget til Industriens Barselsfond fra 0,21% til 0,23 %.

Bidraget er steget den 1. april 2019.