Bidrag til Industriens Barselsfond sænket 1. januar 2015

Bidraget til Industriens Barselsfond blev sat ned fra 0,25 pct. til 0,21 pct. pr. 1. januar 2015.

Faldende søgning af barselsrefusioner

Gennem de senere år har der været en faldende søgning af barselsrefusioner fra virksomhedernes side.

Tal fra Dansk Statistik viser generelle fald i fødselstallene og underbygger således den faldende tendens i refusions-ansøgningerne og dermed den forbedrede økonomi i udligningsordningen. 

Bidrag sænkes fra 0,25 pct. til 0,21 pct.

På basis af en ny prognose for ordningens økonomi for 2015 er det besluttet, at bidragssatsen til Industriens Barselsfond nedsættes fra 0,25 pct. til 0,21 pct. af den kontingentpligtige lønsum pr. 1. januar 2015.